utrpětpf

 1 
 ≈  dojít újmy
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   utrpět zranění
-rfl:   pass: při sportu se často utrpí zranění

 2 
 ≈  být poškozen
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   organismus utrpěl přepětím sil; budova úpravami utrpěla
-rfl:   pass0: dost se utrpělo nespravedlivým zacházením