usvědčovatimpf, usvědčitpf

 1 
 ≈   impf: dokazovat někomu vinu / provinění / chybu  pf: dokázat někomu vinu / provinění / chybu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  
14z+2,že7
-example:    impf: usvědčoval jsem ho z podvodu / že podváděl  pf: usvědčil kamaráda z podvodu / že podváděl
-rfl:   cor4:  impf: nakonec se usvědčoval vlastními slovy  pf: nakonec se usvědčil vlastními slovy
pass:  impf: gang pašeráků se složitě usvědčoval  pf: ten člověk se tenkrát usvědčil z podvodu
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se usvědčovali ze lži  pf: vzájemně se usvědčili ze lži
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: určovat někoho jako viníka  pf: určit někoho jako viníka
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jako+4
-example:    impf: usvědčují ho jako vraha  pf: usvědčil ho jako vraha
-rfl:   cor4:  impf: Petr se usvědčoval jako viník vlastními slovy  pf: Petr se jako viník usvědčil vlastními slovy
pass:  impf: těžko se takový člověk usvědčuje jako podvodník  pf: Petr se tenkrát usvědčil jako viník nehody
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se usvědčovali jako lháři  pf: vzájemně se usvědčili jako lháři
-class:   appoint verb