ustalovatimpf, ustálitpf

 1 
 ≈   impf: činit stálým / stabilním; určovat; stanovovat  pf: učinit stálým / stabilním; určit; stanovit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: ustalovat terminologii / návštěvní hodiny  pf: ustálit terminologii / návštěvní hodiny
-rfl:   pass:  impf: v 19. století se ustalovala terminologie  pf: v 19. století se ustálila terminologie

 2 
 ≈   impf: způsobovat stálost / odolnost (zejm. chemicky)  pf: způsobit stálost / odolnost (zejm. chemicky)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: ustalovat film / barvu  pf: ustálit film / barvu
-rfl:   pass:  impf: film se ustaluje ve vývojce  pf: film se ustálí ve vývojce