uspořádatpf

 1 
 ≈  konat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   uspořádat konferenci
-rfl:   pass: uspořádala se konference

 2 
 ≈  seřadit; urovnat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  LOCtyp  DIR3typ  
14do+2
-example:   uspořádat knihy do řady; uspořádat věci ve skříni; uspořádat společnost v duchu socialismu
-rfl:   pass: knihy se uspořádaly do řady
-class:   change

 3 
 ≈  vyřešit; vyřídit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   uspořádat si své problémy
-rfl:   pass: problémy se uspořádaly