usínatimpf, usnoutpf

 1 
 ≈   impf: upadávat do spánku  pf: upadnout do spánku
-frame:   ACTobl  LOCtyp  MANNtyp  
1
-example:    impf: usínala vždy rychle  pf: mimo domov nemohl nikdy usnout
-rfl:   pass0:  impf: usíná se rychle  pf: po lécích na spaní se usnulo

 2 
 ≈   impf: nepokročit  pf: nepokračovat (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: projekt pomalu usínal  pf: projekt usnul
-class:   phase of action

 3 
 ≈   impf: umírat  pf: zemřít (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1navěky,navždy,věčným spánkem
-example:    impf: pomalu usínal navěky  pf: usnul navěky / věčným spánkem
-rfl:   pass0:  impf: po jedu se usíná navěky  pf: po jedu se usnulo navěky