usilovatimpf

 1 
 ≈  snažit se něco nabýt / získat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   stále usiloval o přízeň okolí; usiloval o jeho peníze
-rfl:   pass0: v životě se obvykle usiluje o majetek

 2 
 ≈  chtít usmrtit (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1o život3
-example:   usilovali mu o život
-rfl:   pass0: momentálně se usiluje o jeho život