dítII seimpf

 1 
 ≈  stávat se; odehrávat se; uskutečňovat se
-frame:   ACTobl  BENtyp  LOCtyp  
13
-example:   něco se děje někomu; děje se mu příkoří
-class:   phase of action