unavovatimpf, unavitpf

 1 
 ≈   impf: vyčerpávat; způsobovat únavu  pf: vyčerpat; způsobit únavu
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: unavovat koně; unavovat oči čtením; už je unavovalo pracovat  pf: unavit koně; unavit si oči čtením
-rfl:   cor4:  impf: záměrně se unavoval cvičením  pf: záměrně se unavil cvičením
pass:  impf: děti se záměrně unavují, aby nezlobily rodiče se spaním  pf: děti se unaví, aby nezlobily rodiče se spaním
-rcp:   ACT-PAT:  impf: unavovali jeden druhého  pf: unavili se