unášetimpf, unéstpf

 1 
 ≈   impf: nést  pf: odnést
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:    impf: vítr unášel od kontejnerů ulicí haldu odpadků; řeka unáší vory  pf: silný vítr unesl od kontejneru vánoční stromeček
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: nedobrovolně odvádět  pf: nedobrovolně odvést
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zločinci obvykle unášejí letadla  pf: muž a žena unesli letadlo; unesli jim syna
-rfl:   pass:  impf: hodně se unášejí letadla  pf: unese se letadlo a přednesou se požadavky

 3 
 ≈  být nadšen / okouzlen; silně zaujmout; nadchnout
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: Bergsonova teorie unášela mnohé literáty  pf: Bergsonova teorie unesla mnohé literáty

 4 
 ≈  jen unéstpf
být schopen nést; uzdvihnout
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   letadlo je schopné unést přes 30 tun nákladu; unesu tak 50 kg
-rfl:   pass: tak těžké břemeno se těžko unese
-class:   contact

 5 
 ≈  jen unéstpf
vydržet; snést
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:   nemohl unést její výčitky / bolest / pravdu / jak se ztrapnil / že ho zradila
-rfl:   pass: někdy se pravda neunese