disponovatimpf

 1 
 ≈  nakládat s něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,s+7
-example:   disponovat větším počtem peněz; disponujeme množstvím lidí; s majetkem NF nedisponujeme
-rfl:   pass0: disponuje se jejich majetkem