ucházetII seimpf

 1 
 ≈  snažit se něco získat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   ucházet se o práci / o nevěstu
-rcp:   ACT-PAT: ucházeli se o sebe