udržovatimpf, udržetpf

 1 
 ≈  jen udržetpf
uchopit
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
147
-example:   udržet v ruce lano; udržel lano holou rukou
-rfl:   cor4: udržel se jednou rukou
pass: lehké břemeno se snadno udrží dlouhou dobu
-rcp:   ACT-PAT: udrželi sebe vzájemně
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: zachovávat v určitém místě  pf: zachovat v určitém místě
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: udržoval dítě v posteli; udržoval ho na uzdě / nad věcí / při práci  pf: udržet na uzdě / nad věcí / při práci
-rfl:   cor4:  impf: udržoval se nad věcí  pf: udržel se nad věcí
pass:  impf: dítě se snáze udržuje u zábavné hry  pf: dítě se snáze udrží u zábavné hry
-rcp:   ACT-PAT:  impf: děti se navzájem udržely u hry  pf: děti se navzájem udržely u hry
-class:   location

 3 
 ≈   impf: zachovávat v určitém stavu  pf: zachovat v určitém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
144,adj-7
-example:    impf: udržoval ho mladého; udržoval se mladý / zachovalý  pf: udržet byt čistý
-rfl:   cor4:  impf: udržoval se mladý  pf: udržel se mladý
pass:  impf: byt se udržuje čistý  pf: byt se udržel čistý
-rcp:   ACT-PAT:  impf: udržovali se vzájemně mladí  pf: udrželi se navzájem mladí

 4 
 ≈   impf: zachovávat v určitém stavu  pf: zachovat v určitém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: udržoval byt v čistotě  pf: udržet byt v pořádku
-rfl:   cor4:  impf: udržoval se v bdělém stavu  pf: udržel se v bdělém stavu
pass:  impf: byt se udržuje v čistotě  pf: byt se udržel v čistotě
-rcp:   ACT-PAT:  impf: děti se navzájem udržovaly v tichu  pf: děti se navzájem udržely v tichu

 5 
 ≈   impf: dodržet; uchránit; pečovat  pf: zachovat, uchránit, pečovat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: udržoval kázeň / pořádek / kontakty / zahradu  pf: udržel mu / pro něj konto; udržel pevnost před nepřáteli
-rfl:   pass:  impf: zahrada se udržovala  pf: udržela se kázeň

 6 
 ≈  být moderní; stačit pokroku (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1s+7krok
-example:    impf: udržoval krok s dobou  pf: udržel krok s dobou
-rfl:   pass:  impf: udržoval se tak krok s dobou  pf: udržel se krok s dobou
-rcp:   ACT-PAT: