udělovat/udíletimpf, udělitpf

 1 
 ≈   impf: dávat  pf: dát
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: právo udělovat / udílet milost odsouzeným má jen prezident  pf: prezident odsouzenému udělil milost
-rfl:   cor3:  impf: diktátor si uděloval vyznamenání  pf: udělil si vyznamenání
pass:  impf: odsouzenému se uděluje milost  pf: odsouzenému se udělila milost
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: udělovali sami sobě rozhřešení  pf: udělili sami sobě rozhřešení
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: dodávat impuls  pf: dodat impuls
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: udělovat / udílet raketě rychlost  pf: udělit raketě rychlost
-rfl:   pass:  impf: raketě se uděluje potřebná rychlost  pf: raketě se udělila potřebná rychlost
-rcp:   ACT-ADDR: