tvořit seimpf, tvořívat seiter

 1 
 ≈  vznikat
-frame:   ACTobl  PATopt  BENtyp  
1z+23
-example:   z vody se tvoří led; tvoří se mu vrásky
-class:   change