tušitimpf, tušívatiter

 1 
 ≈  předvídat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14,zda,že,cont
-example:   tušil zradu; tušil za tím nepoctivost
-class:   mental action