třítimpf

 1 
 ≈  přejíždět po povrchu
-frame:   ACTobl  PATobl  OBSTopt  BENtyp  MEANStyp  
14o+437
-example:   třít si ruce; třít někomu tváře sněhem; třít ruku o ruku
-rfl:   pass: při omrzlinách se tře zasažené místo sněhem
-rcp:   ACT-PAT: třeli se sněhem
-class:   contact

 2 
 ≈  rozmělňovat mícháním
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   třít máslo; třít barvy
-rfl:   pass: barvy se před nanášením na plátno pečlivě třou

 3 
 ≈  vytírat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   třít pstruhy

 4 
 ≈  mít se špatně (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  DPHRtyp  
1bídus nouzí
-example:   třít bídu s nouzí
-rfl:   pass: třela se bída s nouzí