třástimpf

 1 
 ≈  prudce / trhavě něčím pohybovat; lomcovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,s+7
-example:   třásl jeho rukama / stromem; strach jím třásl
-rfl:   pass0: o Vánocích se třese bezem
-class:   cause motion

 2 
 ≈  sklepávat; setřásat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:   třásla hrušky ze stromu
-rfl:   pass: ovoce se třese ze stromu, když je zralé
-class:   location