trávitIIimpf

 1 
 ≈  usmrcovat jedem
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   Jirka tráví krysy
-rfl:   cor4: trávila se z nešťastné lásky
pass: krysy se tráví jedem