tolerovatimpf

 1 
 ≈  snášet; trpět; dovolovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  REGtyp  
134,že,contv+6
-example:   tolerovala mu jeho nálady / že je náladový; křivdy netoleroval
-rfl:   pass: bratrovi se všechno toleruje
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vzájemně si to tolerovali; tolerovali jeden druhého
-class:   communication