tisknout seimpf

 1 
 ≈  být v co nejtěsnější blízkosti
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   vší silou se k němu tiskla; tiskl se do kouta; dítě se pevně tisklo na matku; tiskl se k zemi a vyčkával
-rcp:   ACT-DIR3: tiskli se na sebe
-class:   location