dělit seimpf

 1 
 ≈  rozdělit se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+7o+4
-example:   dělit se s někým o jídlo; dělil se s bratrem o výhru
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: dělili se spolu