téci/téctimpf

 1 
 ≈  proudit; pohybovat se (o tekutině)
-frame:   ACTobl  DIRtyp  LOCtyp  BENtyp  
13
-example:   řeka teče do moře; v zemi tečou potoky krve; teče jí krev z nosu; mléko teklo po ubruse
-class:   motion

 2 
 ≈  zatékat
-frame:   DIR3obl  
-example:   do domu teče stropem; teče nám do pokoje

 3 
 ≈  propouštět; pouštět vodu
-frame:   ACTobl  
1
-example:   bazének je asi protržený, teče

 4 
 ≈  roztékat se; rozpouštět se
-frame:   ACTobl  
1
-example:   šlehačka v teple teče

 5 
 ≈  mít rýmu (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
3
-example:   teče mu z nosu