tajitimpf

 1 
 ≈  skrývat; nechávat si pro sebe
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,zda,že,cont
-example:   dlouho před manželkou tajil své nemanželské dítě; tajila o svém bratrovi, že kouří; do poslední chvíle mu tajili, kdo vázu rozbil; tajili, zda se na cestu vypraví nebo ne; tajila datum svatby; tajila, že se bude vdávat / kdy se vdá / zda se vdá
-rfl:   pass: takové skutečnosti se většinou před manželkami tají
-rcp:   ACT-ADDR: dlouho si to vzájemně tajili
-class:   communication

 2 
 ≈  obsahovat; ukrývat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   kouzelná skříňka v sobě tají velké záhady

 3 
 ≈  zadržovat dech (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   tajila dech, aby ji neslyšel
-rfl:   pass: sedělo se potichu a tajil se dech