táhnout seimpf

 1 
 ≈  být přítomen v různých časových úsecích
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   románem se táhne linie nešťastné lásky

 2 
 ≈  rozprostírat se; být dlouhý
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   pole se táhla až k lesu; šňůra aut se táhla až za město

 3 
 ≈  trvat dlouho
-frame:   ACTobl  THLtyp  
1
-example:   přednáška se táhla
-class:   phase of action

 4 
 ≈  vyhledávat něčí blízkost
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   vlci se táhli k lidským obydlím
-class:   motion

 5 
 ≈  vléci něco těžkého (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   každé odpoledne se táhla s taškami s nákupem

 6 
 ≈  být charakterizován nějakým prohřeškem (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  THLtyp  
1s+7
-example:   táhlo se to se mnou několik let

 7 
 ≈  s námahou jít (idiom)
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   domů se sotva táhl
-class:   motion