šířit seimpf

 1 
 ≈  pronikat; rozmáhat se
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIRtyp  
1
-example:   nemoc se šířila až do sousedního kraje
-class:   expansion

 2 
 ≈  vypravovat; dávat informace
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1o+6,zda,že,cont
-example:   o těchto projevech se šířil velmi pochvalně
-class:   communication