svěřovat seimpf, svěřit sepf

 1 
 ≈   impf: důvěrně říkat  pf: důvěrně říci
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
13s+7,zda,že,cont
-example:    impf: svěřoval se příteli s každým tajemstvím  pf: svěřil se příteli s tajemstvím
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   communication