stěhovat seimpf, stěhovávat seiter

 1 
 ≈  přesunout se do jiného bydliště / na jiné míst
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   stěhoval se na venkov
-class:   motion