starat seimpf

 1 
 ≈  pečovat; projevovat zájem
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,aby,zda
-example:   staral se o maminku
-rcp:   ACT-PAT: navzájem se o sebe starali, když byli nemocní