stabilizovatbiasp

 1 
 ≈  činit / učinit stabilním; upevňovat / upevnit; konsolidovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   stabilizovat hospodářství / roztok / napětí / situaci
-rfl:   pass: materiál se stabilizuje umělou cestou (ČNK); vzorky se stabilizují okyselením
-class:   change