srovnávatimpf, srovnatpf

 1 
 ≈   impf: uspořádávat  pf: uspořádat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  CRITtyp  
14do+2
-example:    impf: srovnávat oblečení / knihy dle abecedy; srovnával žáky do dvojstupů (SSJČ); srovnávat si něco v hlavě  pf: srovnat oblečení / knihy dle abecedy; srovnal žáky do dvoustupů; srovnat si něco v hlavě
-rfl:   pass:  impf: kartičky se v katalogu srovnávají podle určitého systému  pf: věci na stole se srovnají podle určitého systému
-class:   change

 2 
 ≈   impf: činit rovným; urovnávat; narovnávat  pf: učinit rovným; urovnat; narovnat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: srovnávat kopec; srovnávat drát  pf: srovnat kopec; srovnat si šaty; srovnat drát
-rfl:   pass:  impf: nakonec se srovnávaly záhyby na šatech  pf: záhyby na šatech se srovnají až nakonec

 3 
 ≈  konfrontovat; porovnat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:    impf: srovnávat fakta s realitou  pf: ta atmosféra se nedá srovnat; srovnat fakta s realitou
-rfl:   pass:  impf: po výslechu se výpověď svědků srovnává s dosažitelnými fakty  pf: poté se všechny skutečnosti srovnají
-rcp:   PAT-EFF:  impf: srovnával spolu fakta navzájem  pf: srovnat spolu tato fakta

 4 
 ≈   impf: uvádět do shody  pf: uvést do shody
-frame:   ACTobl  PATobl  CRITtyp  
14
-example:    impf: srovnávat hodinky dle správného času  pf: srovnat hodinky dle správného času
-rfl:   pass:  impf: hodiny se pravidelně srovnávají  pf: hodiny se srovnaly

 5 
 ≈   impf: vyrovnávat body  pf: vyrovnat body (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: Sparta srovnávala vždy až v poslední minutě  pf: Sparta srovnala až v poslední minutě

 6 
 ≈  jen srovnatpf
vyřídit smírně (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   srovnat spor
-rfl:   pass: spory na pracovišti se většinou srovnají

 7 
 ≈  jen srovnatpf
usmířit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   srovnat matku s dcerou
-rcp:   ADDR-PAT: srovnal je vzájemně