sponzorovatbiasp

 1 
 ≈  provádět / provést sponzorování
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   akci sponzoruje pojišťovna
-rfl:   pass: dětské akce se příliš nesponzorují