splétatimpf, spléstpf

 1 
 ≈   impf: zaplétat  pf: zaplést
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  BENtyp  
14do+23
-example:    impf: splétala si vlasy do drdolu  pf: spletla si vlasy do drdolu
-rfl:   pass:  impf: vlasy se splétají do drdolu  pf: vlasy se spletou do drdolu
-class:   change

 2 
 ≈   impf: pletením vyrábět  pf: pletením vyrobit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:    impf: splétala řetízek z korálků  pf: spletla řetízek z korálků
-rfl:   pass:  impf: věnečky se splétaly z kvítí a pouštěly pak po vodě  pf: věnečky se spletly z kvítí a pustily pak po vodě
-class:   change

 3 
 ≈  jen spléstpf
zaměnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   spletl světové strany; spletl (si) pravou stranu s levou
-rfl:   pass: v pokynech se spletla pravá strana s levou
-rcp:   PAT-EFF: spletl si pravou a levou stranu
-class:   combining

 4 
 ≈  jen spléstpf
zmýlit; zmást někoho
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont47
-example:   spletl mě svými řečmi; bratr ho svými řečmi splet; bratrova slova ho spletla; spletlo ho slyšet taková slova; spletlo ho, že slyší taková slova
-control:   PAT
-rfl:   cor4: nakonec se svými řečmi sám spletl
pass: manévrem se spletli nepřátelé
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se spletli svými řečmi
-class:   psych verb

 5 
 ≈  jen spléstpf
špatně něco udělat; zkazit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   spletl celý postup / hru
-rfl:   pass: postup se spletl