souvisetimpf

 1 
 ≈  mít souvislost; být ve vztahu
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   rostoucí kriminalita souvisí s nárůstem nezaměstnanosti
-rcp:   ACT-PAT: