snažit seimpf, snažívat seiter

 1 
 ≈  vyvíjet snahu
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,inf,aby
-example:   snaží se o dobrý dojem / vzbudit dojem / aby vzbudil dobrý dojem
-control:   ACT

 2 
 ≈  získávat náklonnost; balit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4
-example:   Jan se snaží o Marii
-rcp:   ACT-PAT: snaží se o sebe navzájem