smiřovat seimpf, smířit sepf

 1 
 ≈   impf: zanechávat nepřátelství; vyrovnávat se s čím  pf: zanechat nepřátelství; vyrovnat se s čím
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:    impf: otec se s matkou vždy smiřoval jen těžko; s odchodem ze zaměstnání se těžko smiřovala  pf: matka se s dcerou nakonec smířila; smířil se s novou rolí v rodině
-rcp:   ACT-PAT:  impf: jen těžko se spolu smiřovali  pf: rodiče se spolu smířili
-class:   social interaction