slavitimpf

 1 
 ≈  pořádat oslavu; zahrnovat slávou
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   narozeniny nikdy neslavím; národ dnes neslaví politiky, ale hokejisty
-rfl:   pass: narozeniny se slaví obvykle den předem; dnes se politici neslaví

 2 
 ≈  prožívat úspěch
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   slavil svůj úspěch
-rfl:   pass: úspěch se slaví nejlépe ve dvou