skrývat seimpf

 1 
 ≈  být totožný
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
1pod+7,za+7
-example:   pod tímto názvem se skrývá známá firma