schvalovatimpf, schválitpf

 1 
 ≈   impf: vyjadřovat souhlas  pf: vyjádřit souhlas
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
14,aby,zda,že,cont73
-example:    impf: Parlament schvaluje rozpočet dvoutřetinovou většinou; neschvaluji ti, že se k ni takhle chováš; soudy běžně schvalují, že děti jednoho rodiče nevídají; Musím vám upřímně říci, že neschvaluji, aby rodiče ovlivňovali rozhodování dětí o jejich vlastním životě. (ČNK)  pf: Parlament hlasováním / jasnou většinou neschválil vládě rozpočet; úřady mají brzy schválit, zda je tu možné stavět nebo ne; úřady mají brzy schválit, která stavební firma se stavby ujme
-rfl:   pass:  impf: v parlamentu se schvaluje rozpočet  pf: v parlamentu se schválil rozpočet
-rcp:   ACT-PAT:  impf: schvalovali se do funkcí; schvalovali si názory  pf: schválili si názory; schválili se do funkcí
-class:   mental action