shledávat seimpf, shledat sepf

 1 
 ≈   impf: setkávat se s kým / s čím  pf: setkat se s kým / s čím
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:    impf: Shledávají se s přáteli po tolika letech!  pf: celá rodina se shledala až po válce
-rcp:   ACT-PAT:  impf: často se spolu shledávali  pf: konečně se spolu shledali
-class:   social interaction