sehrávat seimpf, sehrát sepf

 1 
 ≈   impf: docházet souhry  pf: dojít souhry
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1s+7
-example:    impf: sehrával se s nimi až během zápasu  pf: sehrál se s nimi dobře
-rcp:   ACT-PAT:  impf: sehrávali se spolu během zápasu  pf: sehráli se během zápasu
-class:   social interaction

 2 
 ≈  jen sehrátpf se
přihodit se
-frame:   ACTobl  
1
-example:   sehrálo se to během několika vteřin