řezat seimpf

 1 
 ≈   impf: prát se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  MEANStyp  
1s+7o+47
-example:    impf: Petr se řezal s kamarády o kuličky
-rcp:   ACT-ADDR: řezali se spolu o kuličky

 2 
 ≈  smát se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRtyp  
1smíchy
-example:   Petr se řezal smíchy