rozumětimpf

 1 
 ≈  vyznat se; chápat
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,zda,že,cont
-example:   rozumí úloze; nerozuměl, zda to má nebo nemá udělat; rozumíš už, co se stalo?; rozumí dobře anglicky; matka dceři rozumí
-rcp:   ACT-PAT: rozumí si navzájem
-class:   mental action

 2 
 ≈  rozlišovat; znát
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MANNtyp  
134,zda,že,cont
-example:   rozumí mu každé slovo; Rozumím vám správně, že rozpočet v parlamentě podpoříte? (ČNK)
-rcp:   ACT-ADDR: rozumí si navzájem každé slovo
-class:   communication

 3 
 ≈  chápat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,že7,pod+7
-example:   rozumí tím / pod tím příměří
-rfl:   pass: pod tímto termínem se obyčejně rozumí konec všeho
-class:   mental action