rozmýšlet siimpf, rozmyslet/rozmyslit sipf

 1 
 ≈   impf: uvažovat; rozvažovat; promýšlet; zvažovat  pf: uvážit; rozvážit; promyslet; zvážit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf,zda,cont
-example:    impf: dlouho si rozmýšlel, zda nezavolá policii; rozmýšlel si, co má matce koupit k narozeninám  pf: rozmysli si, zda pojedeš pojedeš na dovolenou už v srpnu; svůj odchod si ještě rozmysli; rozmysli si, co učiníš; dobře si rozmysli vdát se za toho člověka
-control:   ACT
-class:   mental action

 2 
 ≈  jen rozmyslet/rozmyslitpf si
upustit od svého záměru
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,inf,že
-example:   na poslední chvíli si koupi nového auta rozmyslel/rozmyslil; najednou si rozmyslel, že nové auto nekoupí
-control:   ACT
-class:   mental action

 3 
 ≈   impf: váhat  pf: zaváhat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1s+7to
-example:    impf: s odjezdem si to dlouho rozmýšlela  pf: s odjezdem si to ještě rozmyslí
-control:   ACT
-class:   mental action