rozesílatimpf, rozeslatpf

 1 
 ≈   impf: posílat různým osobám  pf: poslat různým osobám
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: rozesílat dopisy zákazníkům  pf: rozeslat dopisy zákazníkům
-rfl:   pass:  impf: dopisy se rozesílají zákazníkům  pf: dopisy se rozešlou zákazníkům
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: posílat na různá místa  pf: poslat na různá místa
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: rozesílat dopisy na různé adresy  pf: rozeslat dopisy na různé adresy
-rfl:   pass:  impf: dopisy se rozesílají na různé adresy  pf: dopisy se rozešlou na různé adresy
-class:   location