rovnatimpf

 1 
 ≈  pořádat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  CRITtyp  
14do+2
-example:   rovnat oblečení v šuplíku; rovnal knihy podle abecedy
-rfl:   pass: časopisy se rovnají podle zavedeného pořádku
-class:   change

 2 
 ≈  činit rovným; urovnávat; narovnávat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   rovnat sukni; rovnat si záda
-rfl:   pass: záhyby se rovnají v určitých odstupech

 3 
 ≈  konfrontovat; porovnat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   s naším rychtářem se nikdo nemůže rovnat
-rcp:   PAT-EFF: rovnali se spolu

 4 
 ≈  uvádět do shody
-frame:   ACTobl  PATobl  CRITtyp  BENtyp  
143
-example:   rovnat si hodinky
-rfl:   pass: hodiny se pravidelně rovnají

 5 
 ≈  vyřídit smírně (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   rovnal spory smírnou cestou
-rfl:   pass: spory na našem pracovišti se vždy rovnaly smírnou cestou

 6 
 ≈  usmířit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   rovnat matku s dcerou
-rcp:   ADDR-PAT: rovnali se spolu