respektovatimpf

 1 
 ≈  dodržovat; zachovávat; být v souladu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:   respektoval smlouvy / zákaz / že mu nedali souhlas
-rfl:   pass: zákaz kouření se na našem pracovišti už dávno nerespektuje
-rcp:   ACT-PAT: