registrovatbiasp

 1 
 ≈  evidovat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   zde registrujeme všechny přihlášky
-rfl:   pass: přihlášky se registrují ve dveřích č. 100
-rcp:   ACT-PAT: registrovat sebe navzájem

 2 
 ≈  zaznamenávat, zaznamenat; všímat si, všimnout si
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,jak,zda,že,cont
-example:   přístrojem registrujeme všechny otřesy; v duchu registroval, že paní učitelka ...(ČNK); registrovat, jak dalece nádor metastázoval (ČNK)
-rfl:   pass: speciálním zařízením se registrují veškeré změny
-class:   perception

 3 
 ≈  zaznamenávat, zaznamenat; všímat si, všimnout si
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   registroval ho, jak vchází do dveří
-control:   PAT
-class:   perception