referovatbiasp

 1 
 ≈  podat / podávat zprávu / referát; přednést / přednášet zprávu / referát; sdělit / sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+6zda,že,cont
-example:   Jana referovala o Petrovi, že celou zprávu vypracoval sám; lékařka referovala příbuzným, že se pacientův stav zhoršil; referoval jim, jak se to stalo; nikdo nám nereferoval, zda můžeme testy spustit
-rfl:   pass0: každý den se v novinách referovalo, že se situace na Blízkém Východě vyhrocuje
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vzájemně si o něm referovali, že je spolehlivý; referovali mu jeden o druhém, že plní úkoly
-class:   communication

 2 
 ≈  podat / podávat zprávu / referát; přednést / přednášet zprávu / referát; sdělit / sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   redaktorka referovala o vyhrocené situaci na Blízkém Východě; lékař referoval o pacientově stavu
-rfl:   pass0: každý den se referuje na schůzích o vývoji situace
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vzájemně si o všem referovali; referovali mu jeden o druhém
-class:   communication