radit seimpf

 1 
 ≈  konfrontovat názory s někým; hledat radu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7o+6,zda,cont
-example:   radili se s kolegy o novém projektu
-rcp:   ACT-ADDR: radili se spolu o novém projektu
-class:   communication