angažovatbiasp

 1 
 ≈  zaměstnat / zaměstnávat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIR3typ  
14jako+4
-example:   angažoval otce jako vyjednávače; angažovali herce do nové revue
-rfl:   pass: do nové hry se nakonec angažovali jen osvědčení herci
-class:   appoint verb

 2 
 ≈  učinit/činit účastným
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   angažovat občany v boji za lepší zítřky
-rfl:   pass: občané se angažovali v boji za lepší zítřky